Juniora - Pomoce terapeutyczne i logopedyczne

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z autyzmem

Juniora.pl
Skontaktuj się z nami
517 044 545

Nowości w sklepie – Wydawnictwo WIR

Nowości w sklepie – Wydawnictwo WIR

Kolejne nowości w sklepie pochodzą od Wydawnictwa WIR. Zaprezentujemy kilka z nich.

Mój Kalendarz 1. Karty Pracy

Karty pracy przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagają małemu człowiekowi w poznaniu pojęcia czasu, pór roku, miesięcy, dni i pór dnia. Kalendarz pomaga w systematyzowaniu zajęć dziecka.

Jest to doskonała pomoc dla rodziców pracujących z dziećmi autystycznymi i nie tylko. Polecamy do pracy w przedszkolach i poradniach terapeutycznych.

Dysleksja 11-13 lat

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci z dysleksją. Zadania i ćwiczenia pomagają rozwijać:

  • umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,
  • koncentrację,
  • pamięć słuchową i wzrokową,
  • umiejętność czytania,
  • lewą półkulę mózgu.

Zeszytem można posługiwać się w szkole i na zajęciach terapeutycznych.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju TERAPIA FUNKCJI SŁUCHOWYCH CZ.1

W teczce znajdują się karty z kolorowymi obrazkami w kontrastowych kolorach. Można je wykorzystywać u niemowląt oraz starszych dzieci. Pracujemy nad rozwojem percepcji słuchowych i mowy, a dokładnie:

  • identyfikowaniem i rozpoznawaniem dźwięków,
  • mową
  • nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów społecznych.


Rehabilitacja funkcji poznawczych

Ten zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla osób z nabytym osłabieniem funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć, funkcji wzorowo-przestrzennych czy językowych.

Ćwiczenia podzielone są według stopnia trudności, dzięki czemu jest to świetna pomoc do wykorzystywania przez terapeutów w pracy z różnymi osobami. Zeszyt może być stosowany przez specjalistów, ale nie tylko. Jeśli mamy w domu członka rodziny z zaburzonymi funkcji poznawczymi to w ramach rehabilitacji domowej możemy wykonywać zalecane ćwiczenia. Będzie to wspierać prace terapeuty, psychologa czy logopedy.